PostgreSQL Veritabanı Oluşturma

PostgreSQL Veritabanı Oluşturma

PostgreSQL phpPgAdmin kullanarak veritabanı oluşturma

 • Putty aracılığıyla SSH bağlantısı yapınız
 • Aşağıdaki komut ile mevcut PostgreSQL Parolasını öğrenininiz.

cat /root/postgresqlPassword

 • Daha sonra aşağıdaki komutu kullanarak, web admin panelinin erişimini aktif hale getiriniz

sed -i -e ‘s/#Require all granted/Require all granted/g’ /etc/httpd/conf.d/phpPgAdmin.conf && service httpd restart

 • Aktif hale getirdikten sonra, http://ipadresi/phpPgAdmin/ şeklinde web panele erişebilirsiniz.
 • Sol Menüde yer alan PostgreSQL’e tıklayınız.
 • Username kısmına root, Password kısmına ise, 2.adımda öğrendiğiniz parolayı yazınız.
 • Gelen ekranda Create Database linkine tıklayarak veritabanı oluşturunuz

PostgreSQL SSH kullanarak veritabanı oluşturma

 • SSH yönetimine Putty aracılığı ile bağlanınız.
 • Aşağıdaki komut ile mevcut PostgreSQL Parolasını öğrenininiz.

cat /root/postgresqlPassword

 • Daha sonra postgreSQL yönetimine geçiş yapınız

su – postgres

 • Veritabanı oluşturmak için şu komutu kullanınız

CREATE DATABASE database_adi;

 • Veritabanına owner atamak için aşağıdaki komutu kullanınız.

CREATA DATABASE dbname OWNER rolename;

 • Örnek vermek gerekirse;

CREATE DATABASE database_adi OWNER dbadmins;

 • Veritabanınızın oluşup, oluşmadığını aşağıdaki komut ile kontrol edebilirsiniz

\l

Bu Döküman yardımcı oldu mu?

İlgili Dökümanlar